logo

Müşrikler Dindar, Peygamberler İse Devrimciydi.

Cemil Öğütcü

Cemil Öğütcü
cemil@sadabadhaber.com


Tüm Peygamberler devrimcidir. Çığlıkların arşı alaya yükseldiği, sömürünün zulme dönüştüğü, erkeklerin köle pazarlarında satıldığı, kadınların cariye olarak vitrinlerde  pazarlandığı, Küçücük  kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, Faiz, tefecilik,talan ve yalanın akıl almaz boyutlara ulaştığı dönemlerde peygamberler elçi  ve kurtarıcı olarak gönderilmiştir. İbrahim de Musa’da İsa’da Hz. Muhammed’te bu ortamlarda gelmiştir.

Hal böyleyken tüm peygamberler devrimcidirler … Mevcut düzene , gidişata bürokratik oligarşiye çomak soktukları için düşman edindiler.Kaldı ki Mekke’de Yönetimin başında olanlar, sistemden memnun kalanlar, düzenin devamı için var güçleri ile peygambere savaş açanlar; başta Ebu Cehil, Velid Bin Mugire, Ebu Leheb, Ebu Sufyan ve diğerleri; dindar, muhafazakar insanlardı. Hac yapar sıkça Kabe’yi tavaf ederlerdi … Oruç tutar, namaz kılarlardı… 40’ta bir Zekat verir kapitalizmin devamı köleliğin istikrarı için kırpıntı  sadakalarını kölelerden esirgemezlerdi.   Sözde Haniftiler yani Müslüman idiler…  Mekkeli  zamanın kodaman seçkin müşrikleri;  ‘’bu Muhammet dini bozuyor Allah’a iftira atıyor’’ diyorlardı.

Firavun’ da aynı gerekçeleri sunuyordu; ben bu Musa’nın sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum diyordu. Mısır firavunları da,  Mekkeli Müşriklerde dini savunarak peygamberlerle mücadele ediyordu

Diyanet İşleri:  Firavun dedi ki: “Bırakın beni, Mûsâ’yı öldüreyim. (Faydası olacaksa) Rabbini yardıma çağırsın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.” Mümin 26

Sarıklı, cüppeli hepsi sakallı idiler… Asla Ritüellerden vazgeçmezler, bilakis sömürü aracı olarak dini  iyi kullanırlardı. Hz. Peygambere;  ‘’tek olan Allah’a inandıklarını beyan eder; ‘’ putlara, ’’ bizleri Allah’a yaklaştırsın diye’’ inandıklarını vurgularlardı … Tıpkı bugün ki gibi…

 – Diyanet İşleri:  İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara (putlara) sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. ZÜMER SURESİ 3

Şöyle diyordu Ebu Cehil ve türevleri: Ey Muhammed, bizler Allah’a inanıyoruz, ibadetlerimizi yerine getiriyoruz … Kabe’yi her gün yıkıyor,  hacıları çok güzel ağırlıyoruz. Sen ise sistemimizi düzenimizi bozuyorsun …  Eşitlik,özgürlük, kardeşlik, adalet ,paylaşım diye bir şeyler çıkardın. Biz, babası bile belli olmayan şu;  kara, kuru, pis kokulu Bilal’le nasıl eşit oluruz diyorlardı.

Vazgeç  bu mücadelenden, seni başımıza başkan yapalım … Sen Mekke’nin en zengini ol, Mekke’nin en güzel kızları ile evlendirip Cariye ve köleleri  önüne hizmetkar yapalım.( Kölelik ve Cariyelik o zamanlar en önemli ticaret ve üretim aracıydı. Savaşlarda esir düşen erkekler köle, kadınlar ise Cariye oluyordu. Birde faiz ve tefecilikten borcunu ödeyemeyen  erkekler Köle, kadınlar ise Cariye olarak alacaklının malı oluyor, ardından köle pazarlarında satılıyordu) İşte Mekkeli   dindar tefeci Bezirganlarının her birinin binlerce Köle ve Cariyesi vardı. Ticari meta olarak müthiş bir gelir elde ediyorlardı.

 Bu şartlarda Hz. Muhammed elçi olarak gönderilmişti. Mekke’nin tefecileri, düzenin koruyucuları; Ey Muhammet : düzenimizi bozma? Zenginliklerimize, bağ bahçe, hurmalıklarımıza, kölelik sistemimize, altın ve gümüşlerimize, ticaret, kervanlarımıza, ipek kumaşlarımıza, at ve develerimize özetle zenginliğimize ve sömürümüze asla dokundurtmayız diyorlardı…. Hz. Peygamber ise bir elime güneşi, bir elime de ay’ı verseniz  Mekke’nin tamamını da hediye etseniz asla davamdan vazgeçmem … Ben adaletin tesisi, Emanet ve ehliyetin vukuu bulması, maslahatın yer edinmesi, köle ve cariyeliğin sonlandırılması,eşit paylaşımın olması, imtiyazların kalması, insanların sömürülmemesi, kız çocuklarının diri diri gömülmemsi,vahşet ve kanın durması, adaletli refah içinde yaşayan bir toplumun inşası için gönderildim ve müjdelendim diyordu.

Mübarek peygamber, 23 yıldır sadece bu temel esas üzerine mücadele etti ve başardı. Görevini tamamladı. Mücadele asla ritüelcilik değildi. Sınıfsız,sınırsız,sömürüsüz,savaşsız bir dünya mücadelesine girdi. Kaldı ki Mekkeli Kapitalist zengin çetelerin düzeni de ritüelcilik değildi…  Sadece sistemlerine çomak sokulmasından rahatsızlardı. Peygamber; servetlerine, imtiyazlarını,çılgınlık ve sömürülerine,Faiz ve tefecilik gelirlerine, köle ve Cariye ticaretinin ardından gelen toplumsal çığlıklarına çomak soktuğu içindir karşısında bunları buluyordu.

Onun için Hz. Peygamber, taban hareketi ile, kölelerle, fakir ve yoksullarla hareketini sürdürmüştür. Mesajı da açıktır… ‘’Allah’tan başka İlah yoktur …  Her şeyin sahibi, Mülkün sahibi  Allah’tır. İnsanlar eşittir, emanet ehline verilmelidir… Dünyalık işler istişare ile yapılacaktır. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. İmtiyaz ortadan kaldırılmıştır. Faiz ve tefecilik kaldırılmıştır.

 Sonuç’ta hep vurgu yaparım; Kureyş’in en zenginlerinden 1. Halife HZ. Ebubekir ile köle Bilal’i eşitleyen ve aynı seviyeye getiren insanlığın bulduğu bir sistem yoktur.

Allah,  İbrahim’e de Musa’ya da İsa’ya da Hz. Muhammed’e de aynı sistemi müjdeleyici olarak göndermiş ve insanlığa hediye etmiştir.

Maalesef bizlere ise 15 Asırdır hala cami minberlerinde, mekteplerde, mızraklı ve mızraksız ilmihallerde, denize girmek, sakız çiğnemek orucu bozar mı?  Namaz dayken  3 defadan fazla kaşınırsan mekruh mudur ya da namaz bozulur mu …  Arafat tayken bit ve  böceği öldürürsen cezan ne olacak?  Abdestsiz sakın Kur’an’a yaklaşma diyerek Kur’an’dan uzaklaştırma projesini uygulatıyorlar ve yutturuyorlar.

Bir de; bir damla içki içmediğin zaman, kadınların saçını tek telini göstermediği an, cenneti  garanti altına almuş oluyorsun.  Hele bir de zaman zaman  cemaati  kaçırmayarak camide namaz kılarsanız 4+4 lük Müslüman oluyorsunuz.  15 Asırdır din diye bizlere anlattıkları benzer şeylerdir.

Ama Ege ve Akdeniz sahillerinde ölen binlerce insan, Afrika’da, Somali’de her yıl  açlıktan ölen yüz binlerce çocuk, tıpkı cahiliye dönemlerindeki gibi hangi suçlarından dolayı öldüler ve öldürüldüler  diye sorgulayan yoktur.

İşte; Peygamberler bu katliam ve zulümleri sorguluyorlardı.Onun için devrimciydiler ve aynı zamanda dindardılar

Paylaşın:
#

SENDE YORUM YAZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • 20 Haziran 2024 Köşe Yazıları

  Mezarlıklar Vazgeçilmez Diye Anılan İnsanlarla Doludur Zamansız gelme ve zamansız gitmeler her zaman insanoğlunu üzer. Dünya gelmelerle,  gitmelerle dolup boşalıyor.  Tüm canlılar doğuyor, gelişiyor büyüyüp sonra da ölüyor. Kural ve kaide Allah tarafından böyle konulmuş. İnsanlık topraktan geldiği için tekrar toprağa dönerek geldiği yerde eşitleniyor.  ‘’Bu vesile ile geçen hafta değerli bir dostumuzu kaybettik, uzun yıllar birlikte hak yolda siyaset yaptığımız, Milli Görüş emekçilerinden Eyüp Doğan kardeşimiz rahmana ...
 • YERLİ VE MİLLİ

  24 Mayıs 2024 Köşe Yazıları

  YERLİ ENERJİMİZ KÖMÜR VAZGEÇİLMEZİMİZDİR Kömür konusunda bir Bilgi hatırlatması yaparak başlamak istiyorum. Ülkemizin birçok yerinde kömür yataklarımız mevcuttur. Bu kömürler genelde genç kömürler sınıfındadır. Genç ve orta linyit grubuna girmektedir. Kömürün yaşıyla alakalı olarak evreleri şöyledir. LEONARDİT-TURBA-GİTYA-GENÇ LİNYİT-ORTA LİNYİT-LİNYİT-TAŞKÖMÜRÜ (Maden kömürü)-ANTRASİT ve en son hali ELMAS’tır. Ülke olarak petrolümüz, doğalgazımız yok ama kömürümüz var. Cenab-ı Allah’ın bizlere sunduğu Kömür nimetini en iyi ve en veri...
 • YOBAZLIK VE YOZLAŞMIŞLIK.

  24 Mayıs 2024 Köşe Yazıları

  İnsanoğlunu diğer yaratıklardan ayıran en önemli özelliklerden biriside geçmişini bilmesi ve ecdadıyla fikir irtibatında olması gerekliliğidir. Hal böyle iken, özellikle benliğimizi yok etmek geçmişimizden uzaklaştırmak, kültürümüzden tarihimizden yoksun bırakmak için on yıllardır senaryolar yazılmakta ve çeşitli zaman ve zeminlerde hayata geçirilmektedir. Bu muazzam çalışma iç ve dış mihrakların ortaklaşa çalışmasıyla başarı elde etmiştir. Dolayısıyla günümüzdeki giyim ve konuşma kültürü işte bu menfi çalışmaların  eseri olmuştur. ...
 • İSTANBUL’UN TARİHİ YAPILARI – 2

  15 Nisan 2024 Köşe Yazıları

  Yazarlarımızdan Mecit Bülent Yeşil, İstanbul'un tarihi yapıları ile ilgili değerlendirmesinin 2. bölümünü yazdı. Pera Palas Meşrutiyet Caddesi’nde yer alan Pera Palace Hotel, günümüzde müze otel olarak kullanılıyor. Romanlara ve filmlere konu olan Orient Ekspresi, İstanbul-Paris tren seferlerine başlayınca Avrupa standartlarına uygun bir otele ihtiyaç duyuldu ve 1892’de Pera PalaceHotel’in yapımına başlandı. Alexandre Vallaury’nin imzasını taşıyan ikonik yapı; Art Nouveau, neoklasik ve oryantalist mimari üslupları bir arada barındı...