KAĞITHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MEME KANSERİ İLE İLGİLİ UYARILAR
Ülke genelinde olduğu gibi Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü de Meme Kanseri ile ilgili vatandaşları uyarıcı etkinlikler düzenledi

KAĞITHANE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN MEME KANSERİ İLE İLGİLİ UYARILAR


Ülke genelinde olduğu gibi Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü de Meme Kanseri ile ilgili vatandaşları uyarıcı etkinlikler düzenledi. Erken teşhis hayat kurtarır sloganı ile dikkat çeken ilçe sağlık müdürlüğü, vatandaşları  muayene ve test olmaya davet etti Özellikle 40-69 yaş aralığındaki  kadınları Aile Hekimliği  ve KETEM’e baş vurmaya davet eden Kağıthane Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili geniş açıklamalara yer verdi. Meme Kanseri ile ilgili çeşitli döviz, afiş ve pankartlarda bastırarak bilinçlenme sağlayan  müdürlük, çeşitli istatistikler yayınlayarak hastalığın önemine parmak bastı. İşte o açıklamalar

     EKİM AYI MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI

Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde meme kanseri kadınlara oranla çok daha az sıklıkla (tüm meme kanserlerinin %1’inden azı) izlenmektedir. Gerek dünyada gerekse ülkemizde en sık izlenen ilk on kanser arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde meme kanseri her 4 kadın kanserinden birisi olmayı sürdürmektedir. Meme kanseri insidansı dünya geneli için yüz binde 47,8 iken, Kuzey Avrupa ülkeleri için 86,4, Doğu Asya için 43,0, Amerika Birleşik Devletleri için 90,3 ve ülkemiz için 47,7’dir [1, 2].

Bir yıl içinde ülkemizde yaklaşık 19.000 kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır [2]. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarının etkisi ile erken teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarımızda artış sağlanabilmektedir.

Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir.

Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir.

 Ülkemizde toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış, akabinde bu tarama programlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir.

Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak 40-69 yaş aralığında; yakınması olmayan kadınlarda meme kanserinin erken tanısı için ücretsiz mamografi çekimleri yapılan kısa adı KETEM olan Kanser Erken Tarama Merkezlerimize bekliyoruz. 

Kanserden korkma geç kalmaktan kork,Unutma Erken Teşhis Hayat Kurtarır!!!  

 


Tarih: 18.10.2021 13:45